• Stichting Leergeld

  Bij Rood-Wit V moet iedereen de kans krijgen om lekker te kunnen voetballen met zijn of haar maatjes. Daarom wijzen wij alle betrokkenen graag op de Stichting Leergeld.

  De organisatie

  De stichting heeft als missie: ‘Het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen’.

  Sinds de oprichting, heeft Leergeld al veel gezinnen kunnen helpen met (onder andere) het betalen van de contributie en/of de aanschaf van benodigde kleding en spullen die nodig zijn om te voetballen.

  Leergeld is professioneel georganiseerd en werkt voornamelijk met - voor dit doel opgeleide - vrijwilligers. Het persoonlijke contact via huisbezoeken zorgt er voor, dat optimaal van bovengenoemde voorzieningen gebruik kan worden gemaakt.

  Welke kinderen komen in aanmerking?

  Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien, kunnen terecht bij de stichting. Binnen deze groep kan iedereen een aanvraag indienen, elke aanvraag wordt onderzocht.

  Een aanvraag doen

  Ouders en/of leiders die hier een beroep op willen doen, dienen dit zelf aan te vragen bij de lokale stichting te Veldhoven. Klik hier om direct op de juiste pagina te komen van de aanvraag.

  Om misverstanden te voorkomen, verzoeken wij om dit dan wel kenbaar te maken bij de ledenadministratie van Rood-WitV door een e-mail te sturen naar Willem Jan van Gerwen - wjcvangerwen@kpnmail.nl.

  Contactinformatie Leergeld Veldhoven en de Kempen:

  Stichting Leergeld Veldhoven
  Sterrenlaan 15
  5503 BG Veldhoven
  Tel.: 06-12880601
   
  Als er naar aanleiding van deze informatie vragen zijn, kan een e-mail worden gestuurd via https://www.leergeldveldhovendekempen.nl/contact/

   

  Klik hier voor de brieven van Stichting Leergeld:

  Als meedoen voor je kind niet (meer) vanzelfsprekend is

  Brief verenigingen Stichting Leergeld Veldhoven  de Kempen