• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

    Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan. Ook uw privacy is belangrijk voor ons.

    Rood-Wit verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe privacywet zorgt ervoor dat u meer rechten krijgt en stelt onder meer dat het voor de betrokkenen duidelijk moet zijn dat zijn/haar gegevens verwerkt worden, welke gegevens verwerkt worden en hoe dit gebeurt.

    In onze privacyverklaring leest u meer over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.