• Kerstgroet van de voorzitter

  23 dec 2020
 • Het kalenderjaar 2020 zal nog lang in onze herinnering blijven! Voor velen een jaar van ongekende beperkingen van onze ‘vrijheden’, voor een enkeling helaas het verlies van een dierbare, bedrijven die knokken om het hoofd boven water te houden en voor ons als vereniging is die uitdaging ook onverminderd groot. Daar waar voetbal voor een groot deel van onze week invulling gaf aan trainingen, wedstrijden en de sociale verbinding is het nu weer oorverdovend stil op sportpark de Korze. En in geen velden of wegen is de stip op de horizon te herkennen, namelijk de hervatting van alles dat we altijd als ‘normaal’ hebben beschouwd.

  Ook in 2021 zal het leven niet weer ‘normaal’ zijn, want de Corona-pandemie richt zoveel ‘schade’ aan dat we niet zomaar even zullen kunnen en mogen terugschakelen. Het vaccin gaat ons wellicht weer de ruimte bieden, maar wie kan nog enige zekerheid bieden momenteel? Als bestuur en met onze trainers hebben we de afgelopen periode heel erg hard ons best gedaan om de jeugdteams te laten voetballen en dat is prima gelukt, maar het is niet zoals het moet zijn. We missen de echte wedstrijden, het gevoel van zaterdag- en zondagochtend opstaan en toeleven naar een prachtige wedstrijddag. Dat geldt alleen nog maar meer voor onze seniorenteams, dames, veteranen en OldStars waar ‘normaal’ al veel langer niet normaal meer is.

  Daarnaast is de uitdaging om onze financiële huishouding goed op orde te houden, want hoe langer de kantine gesloten blijft hoe lastiger het wordt om nog een vorm van extra inkomsten te genereren. We doen ons best en een succesvolle Grote Clubactie en Rabo ClubSupport helpt. Echter dat is slechts een pleister op de wonde. Toch willen we positief eindigen, we laten ons namelijk niet door dit virus verslaan. Nee, wij zullen uiteindelijk zegevieren en als dat moment zover is en we hebben de overwinning geboekt, dan hopen we jullie allemaal weer te mogen begroeten en ontmoeten bij onze prachtige en warme voetbalvereniging! En dan gaan we weer VOETBALLEN en genieten weer eens van een goede DERDE HELFT!

  Namens het bestuur wens ik jullie fijne Kerstdagen en een gezond, liefdevol, voorspoedig en vooral een hopelijk heel snel Coronavrij 2021. Blijf gezond en let een beetje op elkaar!

  René van de Ven
  voorzitter