• Incasso van de contributie

  24 aug 2020
 • Beste Rood-Witters,

  Inmiddels is het voetbalseizoen opgestart en is iedereen weer lekker aan het voetballen. Zoals in het nieuwsbericht van 1 juli 2020 is gecommuniceerd, vindt de incasso van de contributie binnenkort plaats. In dit nieuwsbericht is ook aangegeven dat de contributie gelijk blijft aan het voorgaande seizoen.

  Aan degene die geen machtiging aan onze vereniging heeft verstrekt, zal een contributienota worden verstuurd met het verzoek om het bedrag handmatig op het vermelde rekeningnummer over te maken. Wilt u toch gebruik maken van de automatische incasso neem dan contact op met onze ledenadministratie.

  Stichting Leergeld
  Graag attenderen we jullie ook op de mogelijkheden met betrekking tot stichting leergeld. Klik hier voor meer informatie over de Stichting Leergeld.

  Willem van Gerwen, Ledenadministratie
  Sven Wijten, Penningmeester