• Contributie 2020-2021

  1 jul 2020
 • De coronacrisis heeft een sterke impact op de maatschappij. Ook sportief hebben we enkele maanden volledig stilgelegen. Gelukkig zijn we samen al langzaam de draad aan het oppakken op het gebied van trainingen. Waar we normaal gesproken in juni moeten stoppen met training vanwege onderhoud e.d. mogen we nu langer doortrainen. Om risico’s maximaal te minimaliseren houden de meesten zich gelukkig aan de genomen maatregelen. We vertrouwen er op dat we bij de start van het komende seizoen steeds verder de draad kunnen gaan oppakken.

  ‘samen sterk’ is het credo in deze tijd. Normaal gesproken is de periode tussen april en juni in financieel opzicht een ‘goede’ periode voor de penningmeester. Vanwege de enorme inkomstenderving in deze periode zijn de Rood-Witters met een clubhart, sponsoren, verschillende overheden, KNVB en andere partners ons financieel tegemoet gekomen. Ook onze leden laten zien dat we als club samen sterk staan. Alle contributies zijn ‘gewoon’ betaald.

  Hoewel het in financieel opzicht wellicht een onzeker seizoen gaat worden heeft het bestuur besloten om voor het seizoen 2020/2021 geen contributieverhoging door te voeren. Dit als dank voor de loyaliteit van onze leden in deze moeilijke periode.

  Normaal gesproken wordt de contributie geïncasseerd begin juli. Omdat we nog bezig zijn met de afronding van dit seizoen zal (eenmalig) pas bij de start van het komende seizoen de contributie geïncasseerd worden.

  De contributiebedragen luiden voor het seizoen 2020/2021 als volgt:
  Onder 6 (mini) - gratis
  Onder 7 (mini) - € 75,-
  Junior lid - € 125,-
  Rood-Wit Specials - € 37,50 (per half jaar)
  Senior - € 199,-
  Veteranen - € 108,-
  Walking football - € 53,-
  Passief - € 50,-

  Aan degene die geen machtiging aan onze vereniging heeft verstrekt, zal een contributienota worden verstuurd met het verzoek om het bedrag handmatig op het vermelde rekeningnummer over te maken. Wilt u toch gebruik maken van de automatische incasso neem dan contact op met onze ledenadministratie.

  Stichting leergeld
  Graag attenderen we jullie ook op de mogelijkheden met betrekking tot stichting leergeld.
  Klik hier voor meer informatie over de Stichting Leergeld.

  Willem van Gerwen, Ledenadministratie
  Sven Wijten, Penningmeester