• Algemene Ledenvergadering uitgesteld

    9 nov 2020
  • Op maandagavond 30 november 2020 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. Je zult ongetwijfeld begrijpen dat – gelet op de coronamaatregelen – het bijeenkomen van de leden niet is toegestaan. Het bestuur heeft dan ook besloten om de Algemene Ledenvergadering uit te stellen naar maandagavond 19 april 2021.

    Wij vertrouwen erop dat er dan geen beperkende maatregelen meer zijn en dat we een vergadering kunnen houden waarbij iedereen die dat wenst aanwezig kan zijn.

    Het bestuur