• Algemene Ledenvergadering dinsdag 22 november 2022

  Het bestuur van S.V. Rood-Wit Veldhoven nodigt alle leden vanaf 16 jaar en ouder uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 22 november – aanvang 20.00 uur.

   

  AGENDA

  1. Opening
  2. Veilig Sportklimaat
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2021 (zie bijlage)
  5. Jaaroverzicht
  6. Financiële stand van zaken

   Pauze

  7. Verslag van de kascontrolecommissie
  8. Ontwikkelingen
  9. Bestuursverkiezing
   • Anita van Zeeland; algemene zaken
   • Michel Jansen; secretaris
  10. Verkiezing voorzitter
  11. Rondvraag
  12. Slotwoord en sluiting

   

  Klik hier voor de Notulen ALV 18-okt-2021